^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

- การคมนาคม ภายในเขตอำเภอ โดยรถโดยสารสองแถวสาย เพนียด - โคกสำโรง
- การคมนาคม ภายในเขตจังหวัด โดยสารประจำทางสาย ลพบุรี - หล่มสัก
- มีถนนเชื่อมกันอยู่ทุกหมู่บ้าน มีเส้นทางลาดยาง 3 สาย และเส้นทางเข้าหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง และบางช่วงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 1 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 990 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี
- ถนนลูกรังระยะทาง 567 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี
- ถนนดินระยะทาง200 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี
หมู่ที่ 2 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 300 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี
- ถนนลูกรังระยะทาง 360 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี
- ถนนดินระยะทาง 210 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี
หมู่ที่ 3 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 2,469 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี
- ถนนลูกรังระยะทาง 1,450 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี
- ถนนดินระยะทาง 210 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี
หมู่ที่ 4 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 764 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี
- ถนนดินระยะทาง 100 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี
หมู่ที่ 5 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 615 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี
- ถนนดินระยะทาง 200 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี
หมู่ที่ 6 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 380 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี
- ถนนลูกรัง ระยะทาง 1,200 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี
หมู่ที่ 7 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 469 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี
- ถนนลูกรัง ระยะทาง 460 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี
หมู่ที่ 8 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 2,000 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี
- ถนนลูกรัง ระยะทาง 3,800 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี
หมู่ที่ 9 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 495 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี
- ถนนดิน ระยะทาง 1,200 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี
หมู่ที่ 10 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 100 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี
- ถนนลูกรัง ระยะทาง 3,090 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี 

การโทรคมนาคม
      ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด มีโทรศัพท์ใช้ จำนวน 1,500 ครัวเรือน และตู้โทรศัพท์สาธารณะ 8 เครื่อง 

การไฟฟ้า
     มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 % 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- สระน้ำ 49 บ่อ
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 6 แห่ง
- บ่อบาดาล 26 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ 6 แห่ง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824