^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

ด้านเศรษฐกิจ

อาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ทานตะวัน มีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นในหมู่บ้าน ตำบล เพื่อพัฒนาและแก้ไขสภาพทางเศรษฐกิจ กลุ่มเศรษฐกิจที่มีที่ชื่อเสียงขององค์การบริหารส่วนตำบลเพนียดคือกลุ่มแกะสลักหินตำบลเพนียด สินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หินแกะสลัก หินทรายเป็นเครื่องใช้ต่างๆหรือรูปแบบต่างๆ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 1 แห่ง
- ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก (มีหัวจ่ายน้ำมัน) พร้อมเปิดร้านขายชำ 2 แห่ง
- ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด) 5 แห่ง
- รีสอร์ท 2 แห่ง
- โรงสีข้าว 8 แห่ง
แยกเป็น-โรงสีข้าวขนาดใหญ่ (สีข้าวได้มากกว่า 20 เกวียน/วัน) 2 แห่ง
-โรงสีข้าวขนาดกลาง (สีข้าวได้20เกวียน/วัน) 1 แห่ง
-โรงสีข้าวขนาดเล็ก (สีข้าวได้5เกวียน/วัน) 5 แห่ง
- จำนวนร้านค้าที่ทำกิจการขายปลีก 35 ร้าน
- ร้านซ่อมจักรยานยนต์ 5 ร้าน
- ร้านซ่อมรถยนต์ 3 ร้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824