^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

ด้านสังคม

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่งประกอบด้วย
1. โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
2. โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
3. โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 2 แห่ง


- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่งประกอบด้วย
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า
- จำนวนครู/ อาจารย์ทั้งหมด 57 คน
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง

สถาบันและองค์กรศาสนา
- วัด 6 แห่ง
- สำนักสงฆ์ 1 แห่ง

สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพนียด 1 แห่ง
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%

โรคที่พบบ่อย 1 - 5 อันดับ
1. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไอ
2. โรคที่เกี่ยวกับช่องท้องและระบบทางเดินอาหาร
3. โรคระบบกล้ามเนื้อ
4. โรคระบบโภชนาการ
5. โรคที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เช่น ปวดหัว นอนไม่หลับ ทานข้าวไม่ได้
โรคที่ต้องคอยเฝ้าระวัง
1. โรคไข้หวัดใหญ่
2. โรคไข้เลือดออก

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ 1 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824