^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี 2559

ปก คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 ของแผนการดำเนินงาน

สรุปแผนดำเนินงาน ปี 2559

บัญชีโครงการแผนดำเนินงาน ปี 2559

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2560

เล่มแผนดำเนินงาน ปี 2560

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2561

เล่มแผนดำเนินงาน ปี 2561

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2562

เล่มแผนดำเนินงาน ปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824