^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

สมาชิกสภาตำบล

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด

 

นายเร่ง  เข็มหล่ำ

ประธานสภา อบต.

 

นางสีนวล  จุ้ยซื่อ

รองประธานสภา อบต.

 

นายชิต  กริ่งกลับ

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่1

 นายธเนศพล  จุ้ยซื่อ

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่1 

นายรัฐสิทธฺิ็ นิลนารถ

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่2

นายสุขะ  เชญชาญ

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่3

นายบรรเทิง  เถื่อนถ้ำ

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่3

นายเสนาะ  พันธ์ปิ่น

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่4

นางสาวพภัสสรณ์  เหนี่ยงจิตต์

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่4

 

นายสมนึก  คำหวาน

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่5

 

นายกอน  โคกสลุง

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่5

นายบัญญัติ  เกิดแสวง

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่6

 
นายมนัส  พึ่งธรรม

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่6

 
นายสมบัติ  เหมือนใจ

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่7

 

นายจงกล  ไม้คต

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่8

 

นายปรีชา  เปี่ยมวิชัย

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่8

นายแจ่ม  ซับเจียม

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่9

 

นางร่วม กริ่งกลับ

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่9

 

นายชลอ เชญชาญ

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่10

นายณัฐวัฒน์  อุ้ยลี

เลขานุการนายก อบต. 

       

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824