^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

พนักงานและเจ้าหน้าที่

พนักงานและเจ้าหน้าที่

 

นางสาวจิราภรณ์ แจ่มแจ้ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา     ชุมชน    

   นางสาวเพ็ญนภา รสฉ่ำ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

            

               

นางสาววาสนา ศรีพึ้ง 

   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก                ข้อมูล      

  นางสาวเมทินี บุญจริโท

        คนงานทั่วไป

  นางสาวสุดาพร ซับเจียม                 ครูผู้ดูแลเด็ก

  นางสายชล ปาละแดน 

     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก       

 

นางสาวสายรุ่ง จิตน้อย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  

นายเจิมพล  จำปาน้อย

        คนงานทั่วไป

 

นายรัชตะ  ช้างร้าย   

 คนงานทั่วไป

  นายฉมวน  เชญาญ

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายทนง  สงเจริญ

พนักงานขับรถเก็บขยะ

 

นายสามารถ  นาคน้อย

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

     นายมานบ  สอนสติ

  พนักงานขับรถดับเพลิง

นายคิมหันต์  วารักดีย์

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 นายสำราญ  แตงชุ่ม

      คนงานทั่วไป

นางสาวทองรัตน์ ทุมนา

             แม่บ้าน

 

 

    

 

    

       

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824