^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

 

นายณัฐวัฒน์  อุ้ยลี

ปลัด อบต.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- ว่าง -

รองปลัด อบต.

 
 

นางสาวกัลยา  เหล่าบ้านค้อ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวสุพัตรา นิลจู

นิติกร

นางสาวภรพันธุ์  จันนาญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นางสาวจีรวรรณ  จันนาญ

นักทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824