^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 60

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 60

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 60

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 60

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 60 (สิ้นปีงบประมาณ2560)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 60 (เริ่มปีงบประมาณ2561)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 60

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 60

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 61 

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 61

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจำเดือน มีนาคม 61

 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 61

 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 61

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 61

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 61

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 61

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน 61

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 61

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจำเดือนพฤศจิกายน 61

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 61

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม 62

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 62

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 62

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 62

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 62

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน  62

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 62

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจำเดือนสิงหาคม 62

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน 62

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 62

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 62

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 62

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม 63

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 63

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 63

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 63

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 63

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 63

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 63

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน 63

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 63

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน63

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 63

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม 64

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 64

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 64

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 64 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824