^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่1 วันที่ 24 มีนาคม 2559

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่2 วันที่ 31 มีนาคม 2559

 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2559 ครั้งที่1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 วันที่ ครั้งที่1 วันที่ 15 มิถุนายน 2559

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่1 วันที่ 27 มิถุนายน 2559

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่1 วันที่ 15 สิงหาคม 2559

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่2 วันที่ 24 สิงหาคม 2559

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่1 วันที่ 31ตุลาคม 2559

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่1 วันที่ 26 ธันวาคม 2559

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ครั้งที่1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 ครั้งที่1 วันที่ 14 มีนาคม 2560

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 ครั้งที่1 วันที่ 10 เมษายน 2560

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2560 ครั้งที่1 วันที่ 3  กรกฎาคม  2560

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่1 วันที่ 15 สิงหาคม  2560

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่2 วันที่ 24  สิงหาคม 2560

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 ครั้งที่1 วันที่ 30  ตุลาคม  2560

ประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยแรก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824