^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

ประชาสัมพันธ์การบริการ wifi ฟรี

ประชาสัมพันธ์การบริการ wifi ฟรี

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Wifi ฟรี

          ตามที่  กรมส่งเสริมการปกตรองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล และโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wifi) สำหรับอำนวยความสะดวก และบริการประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น

            องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด  จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบสื่อสารและระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย Wifi ฟรี ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้  ความบันเทิงแบบครบวงจรแก่ประชาชน โดยส่งสัญญาณให้บริการบริเวณตัวอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด  ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับบริการ Wifi ฟรี ได้ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

  ๑.  วันจันทร์ - ศุกร์        ส่งสัญญาณให้บริการตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐  น.

  ๒. วันเสาร์  -  อาทิตย์     และวันหยุดนักขัตฤกษ์    ส่งสัญญาณให้บริการทั้งวันไม่จำกัดเวลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824