^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล หมู่ที่ 2,3 ช่วงที่ 1 บ้านเพนียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลเพนียด จำนวน 2 เส้นทาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 และ 8 (2สายทาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลเพนียด

ปีงบประมาณ  2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824