^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

ประกาศสภาท้องถิ่น

ประกาศประชุมสภาท้องถิ่น

การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖

เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖

เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖

รียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824