^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

subject 7

กองการศึกษา

 

นางสาวศิริลักษณ์ นาโสม

นักวิชาการศึกษา

 

 

นางสาวสุดาวัลย์  พรสมบุญ

ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสุกัลญา  สอนสติ

ครู

กองสวัสดิการสังคม

นางนุชนารถ  จันทร์นุ่ม

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 

 

นางวิชิตา  เจริญพันธ์ุวงศ์

นักพัฒนาชุมชน

 

 

กองช่าง


นายศิริศักดิ์  ศักดี

ผอ.กองช่าง

 

 

 

 นายยุทธศักดิ์  เบ้าสุข

นายช่างโยธา

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824